Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17220
Назва: Електрохімічний синтез титану(III) сульфату у технології виробництва титану(IV) оксиду
Інші назви: Electrochemical synthesis of titanium(III) sulfate in titanium(IV) oxide production technology
Автори: Федоренко, Андрій Олександрович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.17.03 – технічна електрохімія
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Першина Катерина Дмитрівна
Склад спеціалізованої вченої ради: Гринь Григорій Іванович
Сахненко Микола Дмитрович
Шабанова Галина Миколаївна
Ключові слова: електрохімічний синтез; ніобієвий катод; електролізер; ресурсозберігаюча технологія; пігментний TiO₂; титану(III) сульфат; естафетний механізм; сила Лоренца; автореферат дисертації; electrochemical synthesis; niobium cathode; electrolyzer; resourcerecovery technology; pigment TiO₂; titanium(III)-sulfate; relay mechanism; Lorentz force
УДК: 621.357.2+661.872:882
Дата публікації: 2015
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Федоренко А. О. Електрохімічний синтез титану (III) сульфату у технології виробництва титану (IV) оксиду [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.03 / Андрій Олександрович Федоренко ; [наук. керівник Першина К. Д.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-20. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 - технічна електрохімія. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертація присвячена вдосконаленню сульфатної технології виробництва пігментного TiO₂ шляхом відновлення іонів в розчинах Fe³⁺ і TiO²⁺ не Fe, Al, а єлектрохімічно, що виключає накопиченя хромофорів в впасті ГДТ, тим самим гарантує високу якість готової продукції. Але, на цей час теорії перенапруги віділення водню та уповільненного розряду не є загальними, тому було виконано пошук матеріалів катоду з найменшою перенапругою водню. Вирішення досягнуто дослідженнями подвійного електричного шару (ПЕШ), де відновлення Fe³⁺ і TiO²⁺ відбувається за участю сполук: H⁺, Н⁰, Н¯, Н, H₂⁺ через естафетний механізм. Встановлено, що кращими матеріалами є ndm – метали та їх сплави, які мають низкий питомий опір і схилні до накопичення водю – ними стали нержавіюча сталь і ніобій. При розробці єлектролізерів для підвищення конвективної дифузії в синтезі відновника Ti₂(SO₄)₃ використана сила Лоренца. При використанні синтезу в автоматичному режимі запропоновано нові оптичні методи контролю Ti³⁺ та створення комплеку для керуванням електроліза компютером або АСУ.
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in specialty 05.17.03 – Technical Electrochemistry. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2015. The thesis work is devoted to the improvement of the sulfate production technology of the pigment TiO₂ via renewal of ions in the aqua of Fe³⁺ and TiO²⁺ not Fe, Al, but electrochemically, what excludes the chromophor accumulation in fluid converter mouth, thereby guarantees the end products high quality. However currently the overpressure of hydrogen separation and delay discharge theories are not general, that is why the search of cathode materials with the smallest hydrogen overpressure was performed. The solution was achieved via analysis of the double electric layer (DEL), where renewal of Fe³⁺ and TiO²⁺ occurs involving H⁺, Н⁰, Н¯, Н, H₂⁺ joins through relay mechanism. It is determined that ndm materials and their alloys, which have law electrical resistivity and are apt to hydrogen accumulation, they are stainless steel and niobium, are the best materials. Lorentz force is used during development of electrolyzer for convection diffusion increasing in the Ti₂(SO₄)₃ reductor synthesis. New optical Ti³⁺ control methods and creation of electrolysis computer control complex or ACS are offered during applying of synthesis on an automatic basis.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17220
Розташовується у зібраннях:05.17.03 "Технічна електрохімія"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2015_Fedorenko_Elektrokhimichnyy.pdf1,11 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.