Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1726
Title: Навчальна програма нормативної дисципліни "Економіка підприємства"
Keywords: виробниче підприємництво; комерційне підприємництво; основи підприємництва; класифікація підприємств; структура підприємства; ринок; продукція
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма нормативної дисципліни "Економіка підприємства" : для бакалаврів за напрямом підготовки 7.050100 "Економіка підприємтва" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 9 с.
Abstract: Предмет навчальної дисципліни "Економіка підприємства" - це процес формування, вартісна та кількісна оцінка факторів виробничого процесу, ефективність їх використання в умовах ринкових відносин. Науковою основою дисципліни є дослідження фундаментальної економічної науки з питань розкриття економічних категорій та закономірностей розвитку підприємств. Методологічною основою є розглядання процесів економічного розвитку підприємництва на базі системного підходу діалектичного методу, економічного моделювання і логічного методу пізнання
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1726
Appears in Collections:Кафедра природничих наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2012_Ekonomika pidpryyemstva.pdf218,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.