Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1734
Title: Навчальна програма дисципліни "Коливання механічних систем"
Keywords: механіка; математична модель; навантаження
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Коливання механічних систем" : для підготовки бакалаврів за напрямком 06.050101 "Комп’ютерні науки" для спеціальності - 05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 11 с.
Abstract: Вивчення дисципліни “Коливання механічних систем” спрямоване на формування знань загальних методів використання основних законів та принципів механіки, закріплення знань з основних методів побудови математичних моделей зі скінченим числом ступенів свободи, правил зведень навантажень, жорсткісних та інерційних характеристик, а також визначення динамічних навантажень цих систем, пошуку нових оптимальних розв’язань задач, що виникають при розробці, технічній реалізації і експлуатації сучасних транспортних засобів. Дисципліна “Коливання механічних систем” є базовою дисципліною в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.080405 “Інформаційні технології проектування”, має інженерну спрямованість.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1734
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Kolyvannia mekhanichnykh system.pdf424,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.