Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1735
Title: Навчальна програма з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Authors: Танченко, Андрій Юрійович
Keywords: комп'ютерні мережі; інформаційні технології; обчислювальні мережі; локальні мережі; інформатика; Інтернет
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Комп'ютерні мережі" : для підготовки бакалаврів за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спеціальності – 05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ"; укл. А. Ю. Танченко. - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 8 с.
Abstract: “Комп'ютерні мережі” є однією з фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по інформаційним технологіям проектування (7.080402). Комп'ютерні мережі посідають особливе місце в інформаційному забезпеченні сучасного суспільства. Тому вивчення студентами основ організації локальних обчислювальних мереж та різних видів сервісу Інтернет необхідно для розуміння принципів побудови сучасних систем проектування та технологічної підготовки виробництва, організації широкого доступу до різноманітної їнформації. Придбання навичок роботи в локальних мережах та Інтернет – є основна мета курсу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1735
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Kompiuterni merezhi.pdf429,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.