Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1736
Title: Навчальна програма з дисципліни "Основи автоматизованого проектування"
Keywords: системи автоматизованого проектування; Delphi; графічний інтерфейс; програмне забезпечення; бази даних; математичне обчислення; моделювання; AutoCAD; двомірне креслення
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Основи автоматизованого проектування" : для підготовки бакалаврів за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спеціальності - 05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 6 с.
Abstract: Дисципліна "Основи автоматизованого проектування" – це одна з важливих складових дисциплін підготовки спеціалістів напрямку “Комп’ютерні науки” включена до списку професійно – орієнтованих дисциплін. Студентам ф–ту транспортного машинобудування дисципліна викладається у 6-му семестрі, що дає можливість використовувати одержані знання, практичні навички при виконанні курсових, бакалаврських та дипломних робіт.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1736
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Osnovy avtomatyzovanoho.pdf200,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.