Кафедра "Загальна економічна теорія" : [320] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Архієреєв Сергій Ігоревич
Про кафедру
55 років тому в ХПІ була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видний радянський економіст академік АН СРСР А.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичьов. Нині відповідно до вимог часу кафедра називається загальної економічної теорії, а очолює її д.е.н., проф. С.І. Архієреєв. Якщо протягом 40 років існування кафедри студентам викладалася одна дисципліна – політична економія, то в останні 15 років колектив кафедри освоїв викладання на сучасному рівні 9 дисциплін. Це: політична економія, основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, економічна політика, міжнародна економіка, історія економічних вчень, економічна історія, державне регулювання економіки. Більше 30 років кафедра плідно співробітничає з вузами ряду європейських країн. В 1994-1995 роках на базі кафедри був розроблений і реалізований міжнародний проект ТЕМПУС, фінансований Європейським Союзом, що мало особливе значення для становлення економічного факультету, підвищення кваліфікації його викладачів і зміцнення матеріальної бази ХДПУ. В останні роки кафедра продовжує активно працювати з аспірантами, вносити вагомий вклад у формування сучасного економічного мислення в студентів економічного й іншого факультетів НТУ «ХПІ», і цим сприяє підготовці сучасних фахівців і розвитку продуктивних сил Слобожанщини й України.
Науковi напрямки
Одним из фундаментальных направлений научных исследований на кафедре есть «Теория трансакционных издержек». Использование этой теории имеет большое значение для исследования рынка работы, фондового рынка, корпоративного сектора, инновационной деятельности, трансакционной архитектоники и государственной трансакционной политики. Это предопределяет необходимость изучения трансакционных издержек на уровне микро-, макро-, мегаэкономики, исследование их сущности, особенностей эволюции, специфики, динамики и способов сокращения их уровня. В университете сформировалась научная школа из данного научного направления, которую возглавляет доктор экономических наук, профессор С. И. Архиереев. Ее основными достижениями за последние пять лет стали выпуск 2 монографий, 11 учебных пособий, а также защита докторской диссертации и трех кандидатских диссертаций.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 320
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Боргова стійкість України: стан, проблеми та політикаМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2016Институт интеллектуальной собственности как фактор развития экономики знанийМитрофанова, Анастасия Сергеевна; Лазаренко, Владимир Евгеньевич
2017Основні поняття та реферативні завдання з курсу міжнародної економікиАрхієреєв, Сергій Ігоревич; Максименко, Яна Анатоліївна; Абрамов, Федір Володимирович; Волоснікова, Наталія Миколаївна; Дяченко, Тетяна Анатоліївна; Климова, Світлана Олегівна
2017Дослідження проблеми екологічної освіти в УкраїніДемьохіна, Олена Олександрівна
2017Аналіз місця України в міжнародних економічних рейтингахНазаренко, Олена Василівна; Решетняк, Наталя Борисівна
2017Соціальна відповідальність бізнесу у сучасних умовах функціонування господарських структурЯцина, Вікторія Валентинівна; Самойленко, В. С.
2017Соціальні аспекти глобалізаціїКлимова, Світлана Олегівна
2017"Зелена" трансформація економіки: бар’єри та можливості сталого розвиткуДемьохіна, Олена Олександрівна
2017Исторический опыт современного социал-демократизма и возможность его использования в УкраинеДвинских, Владимир Николаевич
2017Социальная ответственность бизнеса как один из инструментов оптимизации экономического и социального положения УкраиныГубанова, Нино Нодаровна; Пустовит, Д. А.
2017Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами бізнесу в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальностіВолоснікова, Наталія Миколаївна
2017Управление международным бизнесом как внутрифирменный уровень международных экономических отношенийАрхиереев, Сергей Игоревич
2017Інноваційна складова в дослідженні ефективності підприємствДяченко, Тетяна Анатоліївна
2017Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємствМаксименко, Яна Анатоліївна
2016"Экономика доминирования" Ф. Перру и проблемы социально-экономического развития УкраиныДвинских, Владимир Николаевич
2012Проблема зміцнення конкурентних позицій підприємств переробної промисловості УкраїниДяченко, Тетяна Анатоліївна
2017Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладуЛебедева, Лариса Валеріанівна; Митрофанова, Анастасія Сергіївна
2017Сучасне становище та проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення в УкраїніМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2017Про запровадження цивілізованого бізнесу з утилізації відходів в УкраїніНазаренко, Олена Василівна; Решетняк, Наталя Борисівна
2017Корпоративна соціальна відповідальність в УкраїніДяченко, Тетяна Анатоліївна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 320