Кафедра "Загальна економічна теорія" : [296] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Архієреєв Сергій Ігоревич
Про кафедру
55 років тому в ХПІ була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видний радянський економіст академік АН СРСР А.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичьов. Нині відповідно до вимог часу кафедра називається загальної економічної теорії, а очолює її д.е.н., проф. С.І. Архієреєв. Якщо протягом 40 років існування кафедри студентам викладалася одна дисципліна – політична економія, то в останні 15 років колектив кафедри освоїв викладання на сучасному рівні 9 дисциплін. Це: політична економія, основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, економічна політика, міжнародна економіка, історія економічних вчень, економічна історія, державне регулювання економіки. Більше 30 років кафедра плідно співробітничає з вузами ряду європейських країн. В 1994-1995 роках на базі кафедри був розроблений і реалізований міжнародний проект ТЕМПУС, фінансований Європейським Союзом, що мало особливе значення для становлення економічного факультету, підвищення кваліфікації його викладачів і зміцнення матеріальної бази ХДПУ. В останні роки кафедра продовжує активно працювати з аспірантами, вносити вагомий вклад у формування сучасного економічного мислення в студентів економічного й іншого факультетів НТУ «ХПІ», і цим сприяє підготовці сучасних фахівців і розвитку продуктивних сил Слобожанщини й України.
Науковi напрямки
Одним из фундаментальных направлений научных исследований на кафедре есть «Теория трансакционных издержек». Использование этой теории имеет большое значение для исследования рынка работы, фондового рынка, корпоративного сектора, инновационной деятельности, трансакционной архитектоники и государственной трансакционной политики. Это предопределяет необходимость изучения трансакционных издержек на уровне микро-, макро-, мегаэкономики, исследование их сущности, особенностей эволюции, специфики, динамики и способов сокращения их уровня. В университете сформировалась научная школа из данного научного направления, которую возглавляет доктор экономических наук, профессор С. И. Архиереев. Ее основными достижениями за последние пять лет стали выпуск 2 монографий, 11 учебных пособий, а также защита докторской диссертации и трех кандидатских диссертаций.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 296
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2010Макроекономічна політика в Україні: аналіз та спрямуванняВолоснікова, Наталія Миколаївна
2010Вплив грошово-кредитної політики на мікро- та макроекономічні процеси в УкраїніВолоснікова, Наталія Миколаївна
2012Проблема скрытой безработицы в УкраинеЛоктионова, Ирина Серафимовна; Решетняк, Наталия Борисовна
2009Організаційно-методичне забезпечення управління формуванням та використанням портфеля об'єктів інтелектуальної власності на машинобудівних підприємствахМаксименко, Яна Анатоліївна; Гусаковська, Т. О.
2016"Зелений" вектор розвитку промисловості як складова сталого розвитку державиДемьохіна, Олена Олександрівна; Гордієнко, Д.
2006Международный менеджментЗухба, Даур Сергеевич; Максименко, Яна Анатольевна; Малышко, Александр Валентинович; Павлыш, Эдуард Владимирович; Перерва, Петр Григорьевич; Данько, Тарас Владимирович; Хоменко, Яна Владимировна; Гордиенко, Сергей Владимирович; Оленцевич, Наталья Владимировна
2006Розвиток поштового зв'язку як фактор глобалізаційних процесів в УкраїніМаксименко, Яна Анатоліївна; Кобєлєва, Олена Миколаївна
1998Разгосударствление собственности в УкраинеМаксименко, Яна Анатольевна
1996Приватизация в Харьковской областиМаксименко, Яна Анатольевна; Бондаренко, Нелли Васильевна
2009Глобализация науки и образования: проблемы и перспективыМаксименко, Яна Анатольевна; Зозуля, В. В.; Фурсенко, А. Н.
1997Собственность как экономическая категорияМаксименко, Яна Анатольевна
2000Методи підвищення ефективності навчального процесуМаксименко, Яна Анатоліївна
2002Роздержавлення власності як фактор розвитку перехідної економіки УкраїниМаксименко, Яна Анатоліївна; Бондаренко, Неллі Василівна
1996Процессы разгосударствления и приватизации в УкраинеМаксименко, Яна Анатольевна
1998Трансформация отношений собственности в переходной экономике УкраиныМаксименко, Яна Анатольевна
2007Анализ эффективности инновационных проектов на предприятиях тракторного машиностроенияМаксименко, Яна Анатольевна
2007Сбалансированная система показателей машиностроительного комплекса УкраиныМаксименко, Яна Анатольевна; Клочко, Василий Степанович
2012Проблеми поєднання екологічного та економічного розвитку УкраїниНазаренко, Оксана Василівна; Решетняк, Наталя Борисівна
2005Соціальні аспекти трансформації відносин власності в УкраїніМаксименко, Яна Анатоліївна; Бондаренко, Неллі Василівна
2000Акционерная форма собственности: сущность и эффективность в транзитивной экономике УкраиныМаксименко, Яна Анатольевна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 296