Кафедра "Загальна економічна теорія" : [342] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Архієреєв Сергій Ігоревич
Про кафедру
55 років тому в ХПІ була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видний радянський економіст академік АН СРСР А.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичьов. Нині відповідно до вимог часу кафедра називається загальної економічної теорії, а очолює її д.е.н., проф. С.І. Архієреєв. Якщо протягом 40 років існування кафедри студентам викладалася одна дисципліна – політична економія, то в останні 15 років колектив кафедри освоїв викладання на сучасному рівні 9 дисциплін. Це: політична економія, основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, економічна політика, міжнародна економіка, історія економічних вчень, економічна історія, державне регулювання економіки. Більше 30 років кафедра плідно співробітничає з вузами ряду європейських країн. В 1994-1995 роках на базі кафедри був розроблений і реалізований міжнародний проект ТЕМПУС, фінансований Європейським Союзом, що мало особливе значення для становлення економічного факультету, підвищення кваліфікації його викладачів і зміцнення матеріальної бази ХДПУ. В останні роки кафедра продовжує активно працювати з аспірантами, вносити вагомий вклад у формування сучасного економічного мислення в студентів економічного й іншого факультетів НТУ «ХПІ», і цим сприяє підготовці сучасних фахівців і розвитку продуктивних сил Слобожанщини й України.
Науковi напрямки
Одним из фундаментальных направлений научных исследований на кафедре есть «Теория трансакционных издержек». Использование этой теории имеет большое значение для исследования рынка работы, фондового рынка, корпоративного сектора, инновационной деятельности, трансакционной архитектоники и государственной трансакционной политики. Это предопределяет необходимость изучения трансакционных издержек на уровне микро-, макро-, мегаэкономики, исследование их сущности, особенностей эволюции, специфики, динамики и способов сокращения их уровня. В университете сформировалась научная школа из данного научного направления, которую возглавляет доктор экономических наук, профессор С. И. Архиереев. Ее основными достижениями за последние пять лет стали выпуск 2 монографий, 11 учебных пособий, а также защита докторской диссертации и трех кандидатских диссертаций.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 342
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Вплив процесів трудової міграції на економіку УкраїниМаксименко, Яна Анатоліївна; Кашара, А. В.
2017Проблеми стабільності валютного курсу в УкраїніМаксименко, Яна Анатоліївна; Анічкіна, І. О.; Патлань, К. В.
2017Міжнародний рух капіталу як чинник успішної інтеграції України у світове господарствоМаксименко, Яна Анатоліївна; Митрофанова, Д. О.
2017Формування конкурентних переваг транснаціональних компаній в умовах глобалізаціїМаксименко, Яна Анатоліївна; Щербак, Н. В.; Савчук, Г. О.
2017Конкуренція на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобамиДяченко, Тетяна Анатоліївна; Алеко, О. О.
2017Розвиток альтернативної енергетики в Україні і світіДемьохіна, Олена Олександрівна; Надрага, В. В.
2018Складові соціальної відповідальності бізнесуЯцина, Вікторія Валентинівна
2018Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в контексті соціальної відповідальностіВолоснікова, Наталія Миколаївна; Котляр, Дарина Сергіївна
2018Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій перед аціональними соціально-економічними системамиВолоснікова, Наталія Миколаївна; Тверська, Яна Миколаївна
2018К вопросу о социальной ответственности и социальной справедливости в УкраинеВиницкая, Софья Григорьевна; Двинских, Владимир Николаевич
2018Фактори формування дефіциту бюджету сектору загального державного управління в УкраїніМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2018Аналіз тенденцій і наслідків процесу глобального потеплінняКлимова, Світлана Олегівна; Мантрова, Є. В.
2018Государственное регулирование и социальная ответственность бизнесаГубанова, Нино Нодаровна; Пустовит, Д. А.
2018Про посилення антикризового управління на макро- та мікрорівняхДемьохіна, Олена Олександрівна; Назаренко, Олена Василівна; Решетняк, Наталія Борисівна
2018Проблемы нравственности и ответственности в экономических преобразованияхЧижова, Е. Н.; Назаренко, Елена Васильевна; Решетняк, Наталия Борисовна
2018Социальная ответственность бизнеса в УкраинеДяченко, Татьяна Анатольевна; Алексенко, Юлия Сергеевна; Сажко, Татьяна Васильевна
2017Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємствМаксименко, Яна Анатоліївна
2017Інноваційна складова в дослідженні ефективності підприємствДяченко, Тетяна Анатоліївна
2016Проблема иммиграции в УкраинеМаксименко, Яна Анатольевна; Аянот, Екатерина Юрьевна
2017Зовнішня політика України на сучасному етапі глобальної нестабільностіВініцка, Софія Григорівна
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 342