Кафедра "Загальна економічна теорія" : [385] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Архієреєв Сергій Ігоревич
Про кафедру
55 років тому в ХПІ була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видний радянський економіст академік АН СРСР А.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичьов. Нині відповідно до вимог часу кафедра називається загальної економічної теорії, а очолює її д.е.н., проф. С.І. Архієреєв. Якщо протягом 40 років існування кафедри студентам викладалася одна дисципліна – політична економія, то в останні 15 років колектив кафедри освоїв викладання на сучасному рівні 9 дисциплін. Це: політична економія, основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, економічна політика, міжнародна економіка, історія економічних вчень, економічна історія, державне регулювання економіки. Більше 30 років кафедра плідно співробітничає з вузами ряду європейських країн. В 1994-1995 роках на базі кафедри був розроблений і реалізований міжнародний проект ТЕМПУС, фінансований Європейським Союзом, що мало особливе значення для становлення економічного факультету, підвищення кваліфікації його викладачів і зміцнення матеріальної бази ХДПУ. В останні роки кафедра продовжує активно працювати з аспірантами, вносити вагомий вклад у формування сучасного економічного мислення в студентів економічного й іншого факультетів НТУ «ХПІ», і цим сприяє підготовці сучасних фахівців і розвитку продуктивних сил Слобожанщини й України.
Науковi напрямки
Одним из фундаментальных направлений научных исследований на кафедре есть «Теория трансакционных издержек». Использование этой теории имеет большое значение для исследования рынка работы, фондового рынка, корпоративного сектора, инновационной деятельности, трансакционной архитектоники и государственной трансакционной политики. Это предопределяет необходимость изучения трансакционных издержек на уровне микро-, макро-, мегаэкономики, исследование их сущности, особенностей эволюции, специфики, динамики и способов сокращения их уровня. В университете сформировалась научная школа из данного научного направления, которую возглавляет доктор экономических наук, профессор С. И. Архиереев. Ее основными достижениями за последние пять лет стали выпуск 2 монографий, 11 учебных пособий, а также защита докторской диссертации и трех кандидатских диссертаций.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 385
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Оптимізація управління дебіторською заборгованістю підприємстваБорзенко, Володимир Іванович; П’ятак, Тетяна Вікторівна; Решетняк, Наталя Борисівна
2018International comparative study of fiscal deficit in Ukraine and HungaryArkhiiereiev, Sergii I.; Mytrofanova, A. S.
2018МакроекономікаАрхієреєв, Сергій Ігоревич; Волоснікова, Наталія Миколаївна; Митрофанова, Анастасія Сергіївна
2018Навчання структурі наукового наративу як засобу наукової комунікації у підготовці докторів філософіїМитрофанова, Анастасія Сергіївна; Рубцова, Вікторія Вікторівна
2018Аналіз причин, факторів та проблем безробіття серед молоді в УкраїніМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2016Ukrainian international business under influence of EU-Ukraine association agreementArkhiiereiev, Sergii I.
2016Международный бизнес как микроэкономическая подсистема международных экономических отношенийАрхиереев, Сергей Игоревич
2017Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованостіАбрамов, Федір Володимирович
2016Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правилАбрамов, Федір Володимирович
2014Єдність суспільно-економічного розвитку з точки зору формаційного підходуМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2018Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: сучасний стан та шляхи розвиткуРешетняк, Наталя Борисівна; Назаренко, Олена Василівна; Єгорова, Юлія Валеріївна
2014Систематизація факторів трансформації виробничих відносин у контексті розвитку технологічного способу виробництваПопов, Олександр Євгенійович; Митрофанова, Анастасія Сергіївна
2014Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносинМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2015Забезпечення соціалізації виробничих відносин за рахунок впливу технологічного способу виробництваМитрофанова, Анастасія Сергіївна
2017Government Budget Deficit: Essence, Factors, IndicesMytrofanova, A. S.
2017Проблеми розвитку ринкових відносин у сфері вищої освіти в УкраїніЛебедева, Лариса Валеріанівна; Митрофанова, Анастасія Сергіївна
2018Державне та регіональне управлінняАрхієреєв, Сергій Ігоревич; Губанова, Ніно Нодарівна; Кузьменко, Олександр Васильович; Митрофанова, Анастасія Сергіївна
2017Державне та регіональне управлінняАрхієреєв, Сергій Ігоревич; Губанова, Ніно Нодарівна; Митрофанова, Анастасія Сергіївна
2014Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализацииГубанова, Нино Нодаровна
2018Міжнародна економіка в професійній підготовці маркетологівМаксименко, Яна Анатоліївна; Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 385