Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17404
Назва: Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення
Інші назви: Ontology models and methods of normative profile forming for software certification
Автори: Бутенко, Юлія Іванівна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.13.06 – інформаційні технології
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Шостак Ігор Володимирович
Склад спеціалізованої вченої ради: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Ключові слова: нормативний профіль; сертифікація програмного забезпечення; мова стандартів; лінгвістична онтологія; онтологічна система; автореферат дисертації; normative profile; software certification; language of standards; linguistic ontology; ontological system
УДК: 004.89+004.414.3
Дата публікації: 2015
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Бутенко Ю. І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Юлія Іванівна Бутенко ; [наук. керівник Шостак І. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський технічний інститут", Харків, 2015. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення ефективності розроблення програмного забезпечення шляхом синтезу формальних моделей і методів інформаційної технології формування нормативного профілю вимог до програмного забезпечення. Розроблено модель текстів стандартів, яка, на відміну від відомих моделей, ґрунтується на онтологічному поданні їх лінгвістичних об'єктів, що забезпечує адекватність нормативного профілю. Удосконалено модель ядра семантичної цілісності мови стандартів, шляхом подання у формі онтології, що забезпечує повноту семантичного аналізу. Удосконалено метод розроблення лінгвістичних моделей стандартів шляхом урахування композиційної структури стандарту, що забезпечує структурованість процесу інформаційного пошуку в текстах стандартів. Дістав подальшого розвитку метод синтезу онтологічної системи шляхом її реалізації у вигляді діалогової системи підтримки прийняття рішень аудитора сертифікаційного центру. Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні науково-методичної основи у вигляді конкретних інженерних методик, методів і програмних засобів для підтримки прийняття рішень при сертифікації програмного забезпечення.
The thesis on competition of an academic degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.13.06 – information technologies. – National Polytechnical University "Kharkiv Technical Institute", Kharkiv, 2015. Dissertation work is devoted to efficiency improvement of software development by means of automation of normative profile forming of requirements to software. It is developed formal model of standard, which, in contrast to the known models, is based on ontology representation of linguistic objects that provides the sufficiency of the normative profile. It is improved the model of semantic integrity core for language of standards by giving it in the form ontology that ensure the fulfillment of semantic analysis. It is improved the method of development of linguistic models by taking into accout the compositional structure of standards that provides the structured process of information retrieval in texts of standards. It is further developed of a method of forming an ontological system by its implementation as an intellectual core in the dialogue decision-making support system for auditor of certification centre. The practical significance of the obtained results is in the creation of scientific-methodical bases in the form of specific engineering techniques, methods and software tools for decision support in the certification of critical systems applications.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17404
Розташовується у зібраннях:05.13.06 "Інформаційні технології"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2015_Butenko_Ontolohichni_modeli.pdf1,42 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.