Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1741
Title: Навчальна програма з дисципліни "Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу"
Keywords: автоматизоване проектування; технічні засоби САПР; програмне забезпечення; математична модель
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу" : для підготовки спеціалістів за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спеціальності - 7.05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2011. - 11 с.
Abstract: У даному курсі дається сучасне уявлення про системи автоматизованого проектування: видах забезпечення і їх розвитку. Особлива увага приділяється математичним моделям, зв'язку ієрархічних рівнів проектування з ієрархією математичних моделей. Послідовно викладаються питання: єство процесу проектування, методологія системного підходу до проектування, потім до автоматизованого проектування. Етапи процесу проектування представлені також з точки зору системного підходу до проектування складних систем. Далі розглядаються основні питання даного курсу - питання систем автоматизованого проектування (САПР). Викладаються принципи створення САПР конструкції і технології в загальній постановці і, конкретно, стосовно проектування радіоелектронних засобів (РЕС). Види забезпечення САПР представлені як основа сучасних інформаційних технологій. Особлива увага приділяється в даному курсі існуючому різноманіттю математичних моделей, які можуть бути використан і при проектуванні РЕС залежно від тієї або іншої мети її проектування. У зв'язку з цим весь матеріал послідовно викладається з представлення ієрархічної структури проектних специфікацій і ієрархічних рівнів проектування. Потім наводяться вимоги до математичних моделей, які можуть пред'являтися існуючою ієрархією проектування. І далі йде детальний виклад матеріалу по самих математичних моделях, їх ієрархії і її відповідності рівням проектування. В кінці курсу йдеться про проектуванні конфігурації майбутньої виробничої системи. Вводиться поняття віртуальної виробничої системи (ВПС), яка розробляється з врахуванням робочих систем, що вже існують на виробництві.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1741
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Intehrovani kompiuterni systemy.pdf398,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.