Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1742
Title: Навчальна програма з дисципліни "Моделювання об'єктів і процесів в комп'ютерних системах"
Authors: Грабовський, Андрій Володимирович
Keywords: ANSYS WorkBench; DesignModeler; 3D геометрія; ANSYS Meshing Application; ANSYS Mechanical
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Моделювання об'єктів і процесів в комп'ютерних системах" : для підготовки спец. за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спец. - 7.05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ"; уклад. А. В. Грабовський. - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 9 с.
Abstract: В рамках курсу «Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах» (МОіПКС) планується викладати основи роботи у системі ANSYS. Ця система моделювання є лідером серед конкуруючих продуктів на ринку CAE як по розповсюдженню, так і по можливостях. Спочатку закладені в основу даної системи ідеї, поняття і математична база дозволяють оперативно і з високою ефективністю проводити роботи із створення моделей нових виробів, модифікації створених, забезпечуючи спільну паралельну роботу над проектом конструкторів, технологів, випробувачів і менеджерів в різних частинах світу. Розглядаються методи розрахунку просторових параметричних моделей елементів машинобудівних конструкцій будь-якої складності, параметрична оптимізація елементів машинобудівних конструкцій по критеріях міцності, жорсткості, частотних характеристиках, створення звичайно-елементних параметричних моделей деталей і вузлів машинобудівних конструкцій, комплексний аналіз напружено-деформованого стану, динаміка, спектр власних коливань і контактна взаємодія.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1742
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Modeliuvannia obiektiv i protsesiv.pdf333,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.