Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1745
Title: Навчальна програма з дисципліни "Сучасні проблеми САПР"
Keywords: моделювання; AutoCAD; геометричне моделювання; двомірне креслення; трьохмірне креслення
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Сучасні проблеми САПР" : для підготовки спеціалістів за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спеціальності - 7.05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 7 с.
Abstract: Дисципліна "Сучасні проблеми САПР" – це одна з важливих складових дисциплін підготовки спеціалістів напрямку “Комп’ютерні науки”, включена до списку професійно–орієнтованих дисциплін. Студентам ф–ту транспортного машинобудування дисципліна викладається у 9-му семестрі, що дає можливість використовувати одержані знання, практичні навички при виконанні курсових, бакалаврських та дипломних робіт.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1745
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Suchasni problemy SAPR.pdf206,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.