Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1746
Title: Навчальна програма дисципліни "Механіка суцільного середовища"
Keywords: лабораторні заняття; математичні основи механіки; теорія пружності; критерії міцності
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Механіка суцільного середовища": для бакалаврів за напрямом підготовки 06.050101-"Комп'ютерні науки" / Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 7 с.
Abstract: Дисципліна “Основи механіки суцільного середовища” є базовою дисципліною в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050101 – “Інформаційні технології проектування” Мета викладання – закріплення знань з основних положень теорії пружності, механіки визначення переміщень та напружень в елементах деталей машин, а також знайомство студентів з основними положеннями теорії пластичності, які необхідні для аналізу та моделювання різноманітних динамічних процесів, пошуку нових оптимальних розв’язань задач, що виникають при розробці, технічній реалізації і експлуатації сучасних транспортних засобів. Цей курс має поглиблювати надані інженерні знання, має інженерну спрямованість.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1746
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Mekhanika sutsilnoho seredovyshcha.pdf366,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.