Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1748
Title: Навчальна програма з дисципліни "Комп'ютерне моделювання динамічних систем"
Authors: Грабовський, Андрій Володимирович
Keywords: Workbench Mechanical; ANSYS Rigid; ANSYS Explicit Dynamics; Flexible Dynamic Analysis
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Комп'ютерне моделювання динамічних систем" : для підготовки спец. за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спец. - 7.05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ"; уклад. А. В. Грабовський. - Харків : НТУ "ХПІ", 2011. - 8 с.
Abstract: В рамках курсу «Комп’ютерне моделювання динамічних систем» (КМДС) планується викладати поглиблений курс моделювання динаміки механічних систем у пакеті ANSYS. Ця система моделювання є лідером серед конкуруючих продуктів на ринку CAE як по розповсюдженню, так і по можливостях. Спочатку закладені в основу даної системи ідеї, поняття і математична база дозволяють оперативно і з високою ефективністю проводити роботи із створення моделей нових виробів, модифікації створених, забезпечуючи спільну паралельну роботу над проектом конструкторів, технологів, випробувачів і менеджерів в різних частинах світу. Розглядаються методи розрахунку динаміки просторових параметричних моделей елементів машинобудівних конструкцій будь-якої складності. Поглиблено розглядаються методи дослідження динаміки систем, які складаються з абсолютно твердих тіл, та дослідження пружних тіл, а саме пошуку власних частот, виконання гармонічного, спектрального та імовірнісного аналізу, та пошуку перехідних процесів у динамічних системах. Також розглядаються методи дослідження руйнування об’єктів при великих швидкостях зіткнення, а саме пробивання, краштестів та інше.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1748
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Kompiuterne modeliuvannia.pdf306,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.