Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1749
Title: Навчальна програма з дисципліни "Моделювання нелінійних систем в САПР"
Authors: Грабовський, Андрій Володимирович
Keywords: ANSYS Mechanical Heat Transfer; ANSYS Mechanical Structural Nonlinearities; Workbench; ANSYS CFX; моделювання
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Моделювання нелінійних систем в САПР" : для підготовки спец. за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спец. - 7.05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ"; уклад. А. В. Грабовський. - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 9 с.
Abstract: В рамках курсу «Моделювання нелінійних систем в САПР» (МНСвСАПР) планується викладати поглиблені види аналізу в системі ANSYS. Ця система моделювання є лідером серед конкуруючих продуктів на ринку CAE як по розповсюдженню, так і по можливостях. Спочатку закладені в основу даної системи ідеї, поняття і математична база дозволяють оперативно і з високою ефективністю проводити роботи із створення моделей нових виробів, модифікації створених, забезпечуючи спільну паралельну роботу над проектом конструкторів, технологів, випробувачів і менеджерів в різних частинах світу. Розглядаються методи розрахунку просторових параметричних моделей елементів машинобудівних конструкцій будь-якої складності, проведення температурних розрахунків, у тому числі нелінійних та перехідних, виконання різних нелінійних типів аналізів та дослідження аерогідродинаміки складних машинобудівних об’ектів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1749
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Modeliuvannia neliniinykh system.pdf333,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.