Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1751
Title: Навчальна програма дисципліни "Теорія технічних систем"
Keywords: класифікація технічних систем; моделі технічних систем; структура технічних систем; методи мозгової атаки; метод еврістичних прийомів; синтез технічних рішень
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Теорія технічних систем" : для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 6 с.
Abstract: Навчальна дисципліна присвячена вивченню питань функціонально-фізичного аналізу та методів створення технічних систем (ТС). Метою викладання дисципліни є надання студентам знань і вмінь у застосуванні законів будови та розвитку ТС при проектуванні і дослідженні нових розробок стосовно військових гусеничних та колісних машин (ВГКМ). Студент повинен знати основи теорії ТС, функціонально-фізичний аналіз та основи створення ТС і прогнозування їх розвитку. Він повинен вміти застосовувати отримані знання при розробці та проектуванні нових вузлів і агрегатів ВГКМ. При вивченні дисципліни студент знайомиться з сучасним підходом та методами створення ТС на прикладах з галузі транспортного машинобудування
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1751
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Teoriya tekhnichnykh system.pdf227,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.