Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1752
Title: Навчальна програма вибіркової дисципліни "Конструювання і розрахунок ГКМ"
Keywords: підрессорювання ГКМ; гідравлічні телескопічні амортизатори; гідравлічні лопатеві амортизатори; гідропневматичні підвіски; гусеничний рушій; ведучі колеса
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма вибіркової дисципліни "Конструювання і розрахунок ГКМ" : для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 8 с.
Abstract: Навчальна програма дисципліни "Конструювання і розрахунок ГКМ" присвячена вивченню теоретичних основ конструювання основних деталей, вузлів, агрегатів та ГКМ у цілому, аналізу умов роботи і навантаження деталей, вузлів, агрегатів, розрахунку діючих в них напруг і їхнього ресурсу. Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань з основ конструювання і розрахунку основних деталей, вузлів, агрегатів ГКМ. Студент повинен знати принципи побудови і конструкції основних систем, вузлів, агрегатів ГКМ, умови їх функціонування, вміти визначати робочі та екстремальні навантаження, значення діючих в них напруг і їхній ресурс, вміти вибрати оптимальну конструкцію деталей, вузлів, агрегатів і компоновку ГКМ у цілому з точки зору функціонального призначення, міцності та технологічності
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1752
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Konstruyuvannya i rozrakhunok.pdf229,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.