Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1753
Title: Навчальна програма дисципліни професійної та практичної підготовки "Прикладна теорія коливань"
Keywords: теорія малих лінійних коливань; крутильні коливання; коливання нелінійних систем; теорія нелінійних коливань
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни професійної та практичної підготовки "Прикладна теорія коливань" : за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 9 с.
Abstract: Учбова дисципліна "Прикладна теорія коливань" належить до спеціальних теоретичних курсів. Ії програму складено з урахуванням того, що загальні відомості про коливальні процеси, основні поняття та визначення студентами отримані в курсах загальної фізики та теоретичної механіки. Курс складається з двох частин. Першу з них присвячено системам з скінченим числом ступенів свободи, а друга – системам з розподіленими параметрами. Такий поділ відповідає як класичній структурі курсів теорії коливань, так і прикладному характеру даної дисципліни. Основні теоретичні положення і ілюструються прикладами розв’язку задач з практики проектування та розрахунку транспортних машин
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1753
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Prykladna teoriya.pdf215,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.