Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1754
Title: Навчальна програма з дисципліни "Основи системного аналізу"
Keywords: принципи системного підходу; вимірювальні шкали; тематичний план; курсова робота
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Основи системного аналізу": для підготовки бакалаврів за напрямком 06.050101 "Комп'ютерні науки" / Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 6 с.
Abstract: Науковими основами для даного курсу є наступні дисципліни: основи дискретної математики, теорія вірогідності, організація баз даних і знань, схемотехніка ЕОМ, методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій, основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем, теорія алгоритмів і математичні основи представлення знань. Цілями даної дисципліни є: знайомство з основними поняттями теорії систем, вироблення навиків системного мислення, вивчення закономірностей систем на основі принципів системного підходу, знайомство з організацією процесу системного вирішення проблеми, освоєння способів моделювання систем, структуризації проблем і пошуку шляхів їх рішення.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1754
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Osnovy systemnoho analizu.pdf257,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.