Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1756
Title: Навчальна програма дисципліни "Інженерна графіка"
Keywords: геометричне моделювання; автоматизоване проектування; інженерна графіка; КОМПАС-3D; геометричні побудови
Issue Date: 2007
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Інженерна графіка" : для підготовки бакалавра за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спеціальності – 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2007. - 5 с.
Abstract: "Інженерна графіка" є однією з фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по інформаційним технологіям проектування. Швидкий розвиток засобів обчислювальної техніки, розширення їхніх можливостей є головним чинником широкого впровадження САПР у різні сфери наукової й практичної діяльності. У цей час сформувалася нова галузь інформатики - машинна графіка, наука про математичне моделювання геометричних форм і вигляду об'єктів, а також методів їхньої візуалізації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1756
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2007_Inzhenerna grafika.pdf308,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.