Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1758
Title: Навчальна програма дисципліни "Системи автоматизованого проектування"
Keywords: інтегровані системи САПР; твердотіле моделювання; параметризація
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Системи автоматизованого проектування" : для бакалавра за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 4 с.
Abstract: "Системи автоматизованого проектування" є однією з фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по спеціальності "Озброєння та військова техніка". Швидкий розвиток засобів обчислювальної техніки, розширення їхніх можливостей є головним чинником широкого впровадження САПР у різні сфери наукової й практичної діяльності. У цей час сформувалася нова галузь інформатики - машинна графіка, наука про математичне моделювання геометричних форм і вигляду об'єктів, а також методів їхньої візуалізації
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1758
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Systemy avtomatyzovanoho.pdf282,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.