Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1759
Title: Навчальна програма дисципліни "Інтернет-орієнтоване програмування"
Keywords: Інтернет; HTML; гіпертекст; JavaScript; PHP; каскадні таблиці стилів
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Інтернет-орієнтоване програмування" : для підготовки бакалавра за напрямом 08.04 "Комп'ютерні науки" для спеціальності – 6.080402 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 4 с.
Abstract: "Інтернет-орієнтоване програмування" є однією з фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по інформаційним технологіям проектування. Швидкий розвиток засобів обчислювальної техніки, розширення їхніх можливостей є головним чинником широкого впровадження глобальної мережі Internet у різні сфери наукової й практичної діяльності.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1759
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2008_Internet-oriientovane programuvannia.pdf283,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.