Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1761
Title: Навчальна програма дисципліни "Чисельні методи в розрахунках на ПЕОМ та основи наукових досліджень"
Keywords: лінійні алгебраїчні рівняння; метод Гауса; метод простої ітерації; метод половинного ділення; одновимірна оптимізація; метод дихотомії; метод золотого перетину
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Чисельні методи в розрахунках на ПЕОМ та основи наукових досліджень" : для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050202 "Інженерна механіка" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 8 с.
Abstract: Математичне моделювання процесів і конструкцій в різних областях науки і техніки являється одним з основних способів отримання нових знань і технологічних рішень. Для реалізації математичного моделювання дослідник незалежно від його спеціальності повинен знати певний мінімальний перелік алгоритмів і методів обчислювальної математики. Навчальна дисципліна «Чисельні методи в розрахунках на ПЕОМ та основи наукових досліджень» присвячена вивченню чисельних методів, алгоритмів та способу їх реалізації на ПЕОМ. Такі знання і навички потрібні також для вірного використання готових пакетів програм
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1761
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Chysel'ni metody.pdf190,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.