Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1763
Title: Навчальна програма дисципліни "Архітектура комп'ютера. Комп'ютерна схемотехніка"
Keywords: алгебра логіки; інтегральні логічні елементи; архітектура комп'ютера; Electronics Workbench; діаграми Вєнна; булеві функції; метод Квайна; метод імплікантних матриць; метод карт Вейча; метод Блека-Порецького; дешифратори; шифратори; мультіплексори; суматори; цифрові компаратори; тригери; регістри; лічильники
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Архітектура комп'ютера. Комп'ютерна схемотехніка" : для підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 "Комп’ютерні науки" за спеціалізацією - 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 7 с.
Abstract: Навчальна дисципліна "Архітектура комп'ютера. Комп'ютерна схемотехніка" присвячена знайомству з логічною організацією та структурою комп'ютера, вивченню основних принципів дії, інформаційних зв'язків та взаємного з'єднання основних логічних елементів комп'ютера, вивченню основних прийомів роботи у програмі комп'ютерного моделювання електричних схем та електронних пристроїв Electronics Workbench.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1763
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Arkhitektura kompiutera.pdf254,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.