Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1767
Title: Навчальна програма дисципліни "Теорія автоматичного керування"
Keywords: регулятори температури; регулятори напруги; лінійні системи автоматичного управління; дискретні системи автоматичного управління; нелінійні системи автоматичного управління
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Теорія автоматичного керування" : для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціальність 6.050702 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" спеціалізація 6.050702 – 6 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 7 с.
Abstract: Навчальна програма дисципліни "Теорія автоматичного керування" присвячена вивченню теорії систем автоматичного управління, яка складається з наступних основних частин: принципи побудови, математичне моделювання і стійкість лінійних стаціонарних систем управління; теорія нестаціонарних, цифрових і нелінійних систем автоматичного управління. Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань з основ теорії систем автоматичного управління, а саме: принципи побудови, математичне моделювання і стійкість лінійних стаціонарних систем управління; теорія нестаціонарних, цифрових і нелінійних систем автоматичного управління
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1767
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Teoriya avtomatychnoho keruvannya.pdf269,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.