Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1768
Title: Навчальна програма дисципліни "Опір матеріалів"
Keywords: опір матеріалів; напруга; деформація; площинний напружений стан; епюри внутрішніх зусиль; пружність; пластичність; закон Гука; надійність конструкцій; міцність; вигин стрижня; типові конструкції; розрахунок з'єднань
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Опір матеріалів" : для підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" за спеціалізацією - 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 6 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Опір матеріалів» присвячена знайомству з механічними та фізичними властивостями конструкційних матеріалів, аналізу та розрахунку різних технічних конструкцій та оцінки їхніх міцнісних властивостей. Метою вивчання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з розрахунку плоских та просторових конструкцій, визначення статичних та динамічних навантажень.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1768
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Opir materialiv.pdf199,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.