Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1769
Title: Навчальна програма дисципліни "Організація баз даних та знань"
Keywords: бази даних; інформаційні системи; обмін даними; моделі даних; типи даних; реляційна модель даних
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Організація баз даних та знань" : для підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 "Комп’ютерні науки" за спеціалізацією - 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 6 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Організація баз даних та знань» присвячена знайомству з інформаційними системами організаційного управління – базами даних (БД), що створюються та функціонують на основі систем управління базами даних (СУБД). Метою вивчання дисципліни є надання студентам знань основних принципів побудови БД та СУБД, принципах їх проектування, а також аналіз основних технологій реалізації БД. В курсі особлива увага приділяється представленню фундаментальних уявлень, теоретичних основ та математичних моделей, які лежать в основі баз даних та систем управління базами даних.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1769
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Organizatsiia baz danykh ta znan.pdf196,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.