Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1772
Title: Навчальна програма дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка"
Keywords: напівпровідникові прилади; інтегральні мікросхеми; аналогові схеми; цифрові схеми; електронні схеми запалення; основи автомобільної електроніки
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" : для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізація 6.050702-6 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 9 с.
Abstract: Електронна елементна база на теперішній час через низку суттєвих переваг є найбільш перспективною для побудови сучасних засобів автоматики та систем управління. Широке застосування електроніки та мікросхемотехніки обумовлено новим етапом розвитку засобів автоматизації виробництва – впровадження гнучких автоматизованих виробництв, робототехніки, широке застосування комп’ютерної та мікропроцесорної техніки для реалізації систем управління. Електроніка і мікросхемотехніка забезпечує автоматизоване управління технологічними процесами, науковими і експериментальними дослідженнями окремих об’єктів
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1772
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Elektronika ta mikroskhemotekhnika.pdf216,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.