Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1774
Title: Навчальна програма дисципліни професійної та практичної підготовки "Гідравліка і гідропневмоавтоматика в транспортних засобах"
Keywords: гідростатика; рух рідини; гідромашини; гідропневмопривод; гідротрансформатор; слідкуючий гідропривід
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни професійної та практичної підготовки "Гідравліка і гідропневмоавтоматика в транспортних засобах" : напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації 6.050702 - 6 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 6 с.
Abstract: Учбова дисципліна "Гідравліка і гідропневмоавтоматика в транспортних засобах" відноситься до спеціальних курсів. Вона дає основні поняття статики, кінематики і динаміки рідини стосовно до розв'язку технічних задач. Як приклади розглядаються устаткування та системи транспортних засобів
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1774
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Hidravlika i hidropnevmoavtomatyka.pdf173,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.