Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1775
Title: Навчальна програма дисципліни "Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів"
Keywords: транспортна машина; мікропроцесорні пристрої; навігаційні системи; класифікація систем запалювання; системи керування трансмісіями
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів" : для бакалаврів за напрямом підготовки 0922 "Електромеханіка" спеціальність 092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 10 с.
Abstract: Навчальна дисципліна є однією з основних у підготовці бакалаврів по спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" і містить інформацію про побудову, приципи дії та характеристики електронних систем керування агрегатами і вузлами сучасних транспортних машин. Дисципліна базується на знаннях математики, фізики, прикладної механіки, теоретичних основ електротехніки, основ електроніки та мікросхемотехніки. Вона є базою для подальшого поглиблення знань в галузі проектування та розрахунку систем, що містять мікропроцесори, конструювання та діагностики таких систем і закладає підвалини для підготовки спеціалістів і магістрів
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1775
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Mikroprotsesorni prystroyi transportnykh.pdf337,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.