Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1776
Title: Навчальна програма дисципліни "Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем"
Keywords: службово-орієнтованай методологія; MetadataExchange; кінцеві точки; обробка помилок; управління екземплярами; стандарти SO
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем" : для підготовки бакалавра за напрямом 08.04 "Комп'ютерні науки" для спеціальності – 6.080402 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 5 с.
Abstract: "Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем" є однією з фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по інформаційним технологіям проектування. Для розуміння організації САПР, баз даних і знань студенту необхідно придбання навичок певного рівня абстрагування від конкретного приватного поняття і необхідність бачити загальне в предметах і явищах, що належать до цілком різних областей знань. Тому вивчення студентами основ сервіс-орієнтованої архітектури програмних систем необхідно для розуміння фундаментальних принципів організації, як САПР, так і будь-який системи. Придбання навичок абстрактного мислення, уміння бачити навколишній світ і знання про нього як сукупність множин і дій – є основна мета курсу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1776
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Servis-oriientovana arkhitektura.pdf232,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.