Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1777
Title: Навчальна програма дисципліни "Монтаж і налагодження електротехнічних пристроїв"
Keywords: електричні сигнали; осцилограф; електронні вольтметри; електронні ватметри; електронні вимірювачі частоти; конденсаторні частотоміри
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Монтаж і налагодження електротехнічних пристроїв" : для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації 6.050702-6 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 8 с.
Abstract: Навчальна дисципліна присвячена вивченню основ радіоелектронних вимірювань, які застосовуються в процесі налагодження і монтажу електричних і електронних пристроїв колісних та гусеничних машин. Студент повинен знати сучасний стан та підходи для налагодження і монтажу електричних і електронних пристроїв колісних та гусеничних машин
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1777
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Montazh i nalahodzhennya elektrotekhnichnykh.pdf192,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.