Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1780
Title: Навчальна програма дисципліни професійної та практичної підготовки "Теорія гусеничних та колісних машин, гідравліка і гідропривід"
Keywords: гусеничний рушій; гусеничний ланцюг; натяг гусениці; сила тяги; коефіцієнт зчеплення; колісний рушій; прямолінійний рух машини; енергетичні установки ГКМ; тяговий розрахунок; поворот машин; гідравліка; рівняння Бернуллі; гідроприводи ГКМ
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни професійної та практичної підготовки "Теорія гусеничних та колісних машин, гідравліка і гідропривід" : за спеціалізацією 6.050101–4 "Інформаційні технології проектування" напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 11 с.
Abstract: Учбова дисципліна "Теорія гусеничних та колісних машин, гідравліка і гідропривід" відноситься до спеціальних теоретичних курсів. Вона встановлює загальні, досить широкі залежності, що дозволяють отримати вихідні дані для розрахунку механізмів та деталей транспортних машин, а також виконати оцінку характеристик машин та їхньої поведінки в експлуатації. Вказана дисципліна вивчає рух машини по прямій і в повороті на горизонтальній та похилої поверхнях, процеси розгону та гальмування, роботу рушіїв різних типів, їх взаємодію з грунтом, теоретичні основи роботи моторно-трансмісійної та ходової систем. Вона дає основні поняття статики, кінематики і динаміки рідини стосовно до розв'язку технічних задач. Як приклади розглядаються устаткування та системи транспортних засобів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1780
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2010_Teoriia husenychnykh.pdf241,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.