Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1783
Title: Навчальна програма дисципліни "Моделювання систем"
Keywords: моделювання систем; математична модель; MATLAB; нелінійні системи; генератор випадкових чисел; метод Монте-Карло
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Моделювання систем" : для підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки" за спеціалізацією - 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т. - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 9 с.
Abstract: Навчальна дисципліна присвячена вивченню основних підходів до проблеми математичного моделювання технічних систем. Метою викладання дисципліни є надання студентам знань та уявлення з побудови математичних моделей технічних систем, методів аналізу та підходів до моделювання таких систем на ЕОМ з використанням сучасних програмних засобів, що дозволяють в достатній мірі проаналізувати та дослідити побудовану математичну модель технічної системи. Отримання необхідних знань з використання пакету для інженерних та наукових досліджень MATLAB.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1783
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Modeliuvannia system.pdf202,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.