Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1784
Title: Навчальна програма дисципліни "САПР шасі"
Keywords: автоматизовані системи; САПР; шасі; SolidWorks; ProEngineer
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "САПР шасі" : для підготовки бакалавра за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки" за спеціалізацією - 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 8 с.
Abstract: "Системи автоматизованого проектування" є однією з ключових фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по спеціальності "Інформаційні технології проектування". Швидкий розвиток засобів обчислювальної техніки, розширення їхніх можливостей є головним чинником широкого впровадження САПР у різні сфери наукової й практичної діяльності. У цей час сформувалася нова галузь інформатики - машинна графіка, наука про математичне моделювання геометричних форм і вигляду об'єктів, а також методів їхньої візуалізації. Водночас, підвищення питомої потужності транспортних засобів (ТЗ), і, як наслідок, швидкостей їхнього руху, зростання вимог до активної та пасивної безпеки, а також намагання спростити і автоматизувати роботу водія приводить до постійного ускладнення конструкції ТЗ та включення в них додаткових агрегатів і систем. При всьому цьому ТЗ має задовольняти одночасно багатьом вимогам, які протирічать одне одному. Все це вимагає від розробника вирішувати конструкторські проблеми суто науковими методами оптимального проектування, які неможливі без широкого застосування САПР.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1784
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_SAPR shasi.pdf254,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.