Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1785
Title: Навчальна програма дисципліни "Системи автоматизованого проектування спецсистем"
Keywords: САПР; твердотільне моделювання; параметризація
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Системи автоматизованого проектування спецсистем" : напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" спеціалізації - 6.050101-4 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 5 с.
Abstract: "Системи автоматизованого проектування" є однією з фундаментальних дисциплін в підготовці бакалавра по спеціальності "Озброєння та військова техніка". Швидкий розвиток засобів обчислювальної техніки, розширення їхніх можливостей є головним чинником широкого впровадження САПР у різні сфери наукової й практичної діяльності. У цей час сформувалася нова галузь інформатики - машинна графіка, наука про математичне моделювання геометричних форм і вигляду об'єктів, а також методів їхньої візуалізації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1785
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2011_Systemy avtomatyzovanogo.pdf290,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.