Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати" : [1361] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдувач кафедри - Ведь Валерій Євгенович.

Кафедра проводить навчання загально технічним дисциплінам студентів університету всіх факультетів хімічного профілю: інформатика, обчислювальна техніка і основи програмування, комп’ютерні технології, обчислювальна математика і програмування, комп’ютерна техніка і програмування, інформатика і системология. Процеси та апарати хімічних виробництв, процеси та апарати харчових виробництв, процеси та апарати природоохоронних технологій з основами гідравліки,процеси та апарати біотехнологічних виробництв, типові технологічні об’єкти і процеси виробництв, гідрогазодинаміка, енергозберігаючі технології, енерготехнологія хіміко-технологічних процесів, загальна хімічна технологія, загальна технологія харчових виробництв, розрахунки та проектування промислових викидів на ЕОМ, розрахунки хімічного обладнання на ЕОМ, розрахунки харчового обладнання на ЕОМ, математичне моделювання і застосування ЕОМ в хімічній технології, математичне моделювання і застосування ЕОМ у біотехнології, моделювання та системний аналіз біотехнологічних виробництв. Кафедра готує спеціалістів з спеціалізації «Інтегровані технології і енергозбереження» й проводить їх навчання по професійно-орієнтованим дисциплінам: ідентифікація й моделювання технологічних об’єктів, термодинаміка і теплотехніка, основи енерго- та ресурсозбереження, технічні методи обробки текстової і графічної інформації, спеціалізовані розділи теплофізики, нетрадиційні і обновлювані джерела енергії, замкнуті технології й процеси, інформаційні системи та комплекси, методи інтеграції основних хіміко-технологічних процесів (пінч-аналіз), матеріалознавство й обробка матеріалів, надійність та діагностика теплотехнічних систем, комп’ютерно-інтегровані технології енергозбереження, основи енергетичного менеджменту і аудиту. Випускникам кафедри надається кваліфікація: на рівні бакалавру: бакалавр з автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій; на рівні спеціаліста: інженер з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв; на рівні магістру: інженер-дослідник з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв. Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах, які використовують хіміко-технологічні засоби виробництва товарної продукції й переробки вихідних компонентів, у нафтогазодобувних та нафтопереробних компаніях, на об’єктах металургійної, хімічної, харчової, молочної, сахарної промисловостей та заводах будматеріалів, а також в дослідницьких, конструкторських і експлуатаційних організаціях, котрі вирішують проблеми тепло-, ресурсо- та природозбереження. Науковi напрямки Процеси тепло- та масообміну в двофазних системах, інтеграція технологічних процесів (пінч-аналіз), керамічні композиційні матеріали, каталітична очистка газів, дифузійне карбідне поверхневе легування сплавів, що мають у своєму складі вуглець. Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації: Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1361
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Оптимізація екструзійного процесу отримання сухих харчових продуктів з крахмалевмісної сировиниЗінченко, Марія Георгіївна; Пономаренко, Євгенія Дмитрівна; Манжай, Марія Андріївна
2016-03-11Создание химических школ университета и результаты их научных исследованийТоважнянский, Леонид Леонидович; Лобойко, Алексей Яковлевич; Гринь, Григорий Иванович; Слабун, Иван Александрович
2014Проблема выделения углерода в процессе конверсии оксида углерода на низкотемпературных катализаторах при пониженных избытках водяного параТоважнянский, Леонид Леонидович; Слабун, Иван Александрович; Лобойко, Алексей Яковлевич; Гринь, Григорий Иванович; Губарени, Е. В.; Маршала, Владимир Анатольевич; Ноздрачов, Н. Н.
2008Связанные колебания винтового цилиндрического стержняЛавинский, Владимир Иванович; Григорьев, А. А.
2008Розробка складів шлаколужних в'яжучих матеріалів на основі техногенної сировини північно-східного регіонуШабанова, Галина Миколаївна; Марков, Д. Ю.; Корогодська, Алла Миколаївна; Володько, О. В.; Гапонова, Олена Олександрівна
2016Использование энергетического потенциала процесса ректификации смеси вода – уксусная кислотаРябова, Ирина Борисовна; Селихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Горбунов, Константин Александрович; Быканов, Сергей Николаевич; Бабак, Татьяна Геннадиевна; Сиренко, Е. В.; Горбунова, О. В.
2016Интеграция теплового насоса в процесс разделения легких углеводородовУльев, Леонид Михайлович; Зебешев, Т. З.; Рябова, Ирина Борисовна; Васильев, Михаил Анатольевич; Маатоук, Аббасс
2008Упруго-пластическое деформирование круглой пластины при импульсном нагруженииЛавинский, Владимир Иванович; Ларин, П. А.
2017Кислотно-основні властивості поверхні органічних наповнювачів для полімерних композитівКарєв, Артем Ігорович; Данченко, Юлія Михайлівна; Яворська, Даяна Григорівна; Лебедєв, Володимир Володимирович; Трошин, Олексій Георгійович; Завінський, Сергій Іванович
2017The estimation of heat transfer area of pillow-plate heat exchangers for water heatingArsenyeva, O. P.; Kapustenko, P. O.; Vasilenko, O. A.; Tran, J. M.; Kenig, E. Y.
2017Синергетичні процеси утилізації-модифікації полімерної частки твердих побутових відходівБухкало, Світлана Іванівна
2017Деякі питання викладання дисципліни біохімія харчування для студентів спеціальності "Фізична культура і спорт"Білоус, Олеся Валеріївна; Бухкало, Світлана Іванівна
2017Визначення окремих параметрів харчової безпеки у пакетованих фруктово-ягідних сокахАксьонова, Олена Федорівна; Бухкало, Світлана Іванівна; Соколова, Євгенія Борисівна; Абабова, Аліна Геннадіївна; Дуда, Анна Валеріївна
2017Интеграция и оптимизация работы системы отопления коттеджаСелихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Горбунов, Константин Александрович; Рябова, Ирина Борисовна
2017Возобновляемые источники энергии для горячего водоснабжения и отопления частного домаСелихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Горбунов, Константин Александрович; Давыдов, В. А.
2017Эксергетический метод расчета оптимизации работы одноконтурной солнечной установки для горячего водоснабженияСелихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Горбунов, Константин Александрович; Давыдов, В. А.; Горбунова, Ольга Владимировна
2008Выбор способов механического разделения суспензии гидроокиси титанаТрошин, Алексей Георгиевич; Моисеев, Виктор Фёдорович; Пономарева, Н. Г.; Васильев, М. И.
2008Порівняльний аналіз технологій отримання залізовуглецевих сплавів і деталей із заданим градієнтом властивостейТоважнянський, Леонід Леонідович; Чуняєв, О. М.; Чуняєва, Л. Л.; Заєць, І. І.; Асріян, А. А.
2008Оптимизация технологического процесса отбелки концентрированной азотной кислоты путем применения фторопластовых тепломассообменных аппаратовДанилов, Юрий Борисович; Коломиец, В. Н.; Харченко, М. А.; Ладченко, С. А.
2008Історія науки і техніки в контексті сучасної університетської системи освітиТоважнянський, Леонід Леонідович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1361