Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18457
Title: Основи електроніки та мікропроцесорної техніки
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Данько, Володимир Григорович
Keywords: техніка електронна; прилади напівпровідникові; джерела вторинного живлення; підсилювачі електронні; генератор; коливання гармонічні; мікроелектроніка; техніка імпульсна; техніка цифрова; пристрої запам'ятовувальні; відображення інформації
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Болюх В. Ф. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 257 с.
Abstract: Подано матеріал розділу "Основи електроніки та мікропроцесорної техніки" дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка", що викладається для студентів усіх неелектротехнічних спеціальностей. Викладено теоретичний матеріал, що описує фізичні основи електронної техніки, будову і принцип дії основних напівпровідникових приладів, роботу основних електронних пристроїв, таких як джерела вторинного живлення, електронні підсилювачі, елементи імпульсної, цифрової і мікропроцесорної техніки, пристрої відображення інформації. Призначено для самостійної роботи студентів, для чого після кожного розділу вміщено запитання для самоконтролю.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18457
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boliukh_Osnovy_elektrotekhniky_2011.pdf6,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.