Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18462
Title: Електричні кола. Лабораторний практикум з електротехніки
Authors: Данько, Володимир Григорович
Крюкова, Наталія Валеріївна
Марков, Владислав Сергійович
Поляков, Ігор Володимирович
Гончаров, Євген Вікторович
Keywords: електротехніка; струм постійний; схема мостова; струм синусоїдний; з'єднання послідовне; приймач; з'єднання паралельне; коло трифазне; струм змінний
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Електричні кола : лаб. практикум з електротехніки з курсу "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студ. усіх неелектротехнічних спец. денної та заочної форми навчання : в 3 ч. Ч. 1 / В. Г. Данько [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 47 с.
Abstract: Подано хід виконання п’яти лабораторних робіт з розділу «Електричні кола» курсу «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка у вигляді комплексної самостійної роботи для підготовки до виконання лабораторних робіт. Також подано теоретичний матеріал, методику розрахунку електричних кіл та принципи побудови векторних діаграм. Призначено для самостійної роботи студентів при підготовці та виконанні лабораторних, розрахунково-графічних робіт, підготовки до заліків та іспитів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18462
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Danko_Elektrychni_kola.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.