Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18485
Title: Практикум з соціології
Authors: Бірюкова, Марина Василівна
Болотова, Вікторія Олександрівна
Бурега, Валерій Васильович
Григор'єва, Світлана Василівна
Козлова, Олена Аркадіївна
Ляшенко, Наталія Олександрівна
Саппа, Ганна-Марія Миколаївна
Чернецька, Тетяна Миколаївна
Keywords: соціологія; предмет соціології; об'єкт соціології; структура соціології; функції соціології; загальносоціологічні теорії; теорії середнього рівня; емпіричні дослідження; опитування; аналіз документів; спостереження; експеримент у соціології; аналіз суспільства; функціоналізм; конфліктний підхід; символічний інтеракціонізм; теорія ролей; соціальна стратифікація; соціальна структура; особистість; мотивація; етнос; народність; соціальні інститути; шлюб; сім'я; культура; суспільство; соціальні зміни
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Практикум з соціології : для студ. усіх спец. денної форми навчання / М. В. Бірюкова [та ін.] ; ред. В. В. Бурега ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 173 с.
Abstract: Даний практикум містить теоретичний матеріал за темами курсу і практичні завдання, що надає можливість студентам засвоїти базові поняття з соціології, розкриває сутність основних галузевих соціологічних теорій, висвітлює механізми соціальної взаємодії, актуальні проблеми розвитку українського суспільства, окремо надаються теми для самостійного вивчення студентами та завдання до них. Призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають соціологію.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18485
Appears in Collections:Кафедра "Соціології і публічного управління"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biriukova_Praktykum_z_sotsiolohii_2015.pdf1,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.