Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1853
Title: Про механізм отримання моноацилгліцеринів амідуванням олій
Authors: Жуган, О. А.
Keywords: моноацилгліцерин; амідування; жири; олія
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Жуган О. А. Про механізм отримання моноацилгліцеринів амідуванням олій / О. А. Жуган // Інтегровані технології та енергозбереження. - 2009. - № 1. - С. 94-97.
Abstract: Досліджено закономірності перебігу реакції при температурах 393-433 К. Установлено, що реакція амідування ТАГ соняшникової олії підпорядковується закономірності реакцій II порядку. Знайдено константи швидкості реакції взаємодії ТАГ, ДАГ, МАГ з етилендіаміном, при різних температурах, мольних відносинах з додаванням гліцерину. З'ясовано, що реакція амідування ТАГ є лімітуючою реакцією з найменшою швидкістю реакції. В ряду ТАГ-ДАГ-МАГ константа швидкості амідування зростає на порядок. На основі кінетичної моделі з'ясовано, що ТАГ в більшості своїй йде на гліцероліз, а ДАГ на амідування.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1853
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2009_1_Zhugan_Pro mehanizm.pdf288 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.