Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18831
Title: Організація документообігу в ресторанному господарстві
Other Titles: Workflow in the restaurant industry
Authors: Брік, Світлана Володимирівна
Keywords: план-меню; денні забірні листи; замовлення-рахунок; товарний звіт; plan menus; daily intaking letters; orders; account; product report
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Брік С. В. Організація документообігу в ресторанному господарстві / С. В. Брік // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 66 (1108). – С. 19-23.
Abstract: У статті розглянуто місце і роль документообігу для підприємств ресторанного господарства та побудовано модель організації бухгалтерського обліку на підприємствах харчування. Висвітлено питання щодо типових форм первинних документів, які мають ряд недоліків та потребують додаткового вивчення з метою подальшого врегулювання первинних документів.Удосконалені первинні та зведені документи з обліку запасів, які забезпечують інформацією відповідних користувачів, дозволять якісно сформувати графік документообігу, від якого залежить ефективне функціонування підприємства в цілому. Ускладнена специфіка облікового процесу на підприємствах ресторанного бізнесу потребує введення поетапного бухгалтерського обліку.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18831
Appears in Collections:Вісник № 66
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_66_Brik_Orhanizatsiia.pdf3,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.