Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19207
Title: Порівняльні дослідження та вибір оптимального сорбенту для видалення надлишку полігексаметиленгуанідину з водних середовищ
Authors: Мітченко, Т. Є.
Макарова, Н. В.
Шевчук, О. А.
Сусь, М. О.
Keywords: питна вода; високомолекулярні флокулянти; дезінфекція; селективні сорбенти; гуанідинові угрупування; іонообмінні смоли
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Порівняльні дослідження та вибір оптимального сорбенту для видалення надлишку полігексаметиленгуанідину з водних середовищ / Т. Є. Мітченко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2010. – № 11. – С. 130-137.
Abstract: Запропоновано метод зниження надлишку полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) після стадії дезінфекції до встановлених нормами значень 1 і 0,1 мг/дм3 з використанням ПГМГ-селективних сорбентів. Встановлено, що слабокислотний макропористий катіоніт володіє досить високою здатністю сорбувати ПГМГ і, як наслідок, є придатним для ефективного його видалення. Крім того, показано перспективну можливість регенерації катіоніту хлоридною кислотою.
The method of polyhexamethyleneguanidine (PHMG) excess reduction to the standard values of 1 and 1,0 mg/L after water disinfection using selective sorbents was proposed. It has been found that weak acidic macroporous cation exchange resin has sufficiently high ability to sorb PHMG. Consequently, it can be used for efficient removal of PHMG. In addition, promising ability of cation exchange resin regeneration using hydrochloric acid was shown.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19207
Appears in Collections:Вісник № 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2010_11_Mitchenko_Porivnialni.pdf169,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.