Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19221
Title: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технічне регулювання"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Keywords: економічна політика; конкурентоспроможна продукція; управління якістю; метрологічна діяльність; стандартизація; уніфікація; симпліфікація; ряди переважних чисел; категорії стандартів; міжнародна стандартизація; регіональні стандарти; метрологія; метрологічне забезпечення; еталони; показники якості; система управління якістю
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технічне регулювання" : для студ. спец. 6.030510 "Товарознавство та комерційна діяльність" / уклад. О. Б. Білоцерківський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 88 с.
Abstract: У даних методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в курсі "Технічне регулювання". Теми 1-4 присвячені стандартизації, 5-8 – метрології, 9-12 – управлінню якістю продукції. Усі теми побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв'язання задач, наприкінці кожної теми наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера свого прізвища у журналі групи. Дані методичні вказівки не замінюють підручники з основ стандартизації, метрології та управління якістю. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв'язання задач.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19221
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Tekhnichne_rehuliuvannia.pdf2,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.