Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19875
Назва: Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті
Інші назви: The development of resource-saving technologies for the rational collector in urban electric
Автори: Скуріхін, Владислав Ігорович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.22.09 – електротранспорт
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.15
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Далека Василь Хомич
Склад спеціалізованої вченої ради: Омельяненко Віктор Іванович
Доманський Валерій Тимофійович
Якунін Дмитро Ігорович
Ключові слова: електротранспорт; контактна мережа; контактний провід; ресурсозбереження; ресурсовикористання; працездатність; триботехнічні властивості; раціональний підбор параметрів; автореферат дисертації; electric vehicle; contact network; contact wire; resource conservation; resource use; efficiency; tribological properties; rational selection of parameters
УДК: 629.423.33
Дата публікації: 2016
Видавництво: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Бібліографічний опис: Скуріхін В. І. Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.09 / Владислав Ігорович Скуріхін ; [наук. керівник Далека В. Х.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі – розвитку ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті за рахунок застосування в системі струмознімання альтернативних матеріалів і удосконаленої конструкції сталеалюмінієвого контактного проводу. Проведено математичне моделювання процесів зношування деталей та вузлів транспортних засобів. Досліджено процеси, які відбуваються в контакті "струмоприймач-контактний провід" та доведено можливість застосування перспективного контактного проводу в контактній мережі міського електротранспорту. Розроблено конструкцію пристрою для фізичного моделювання основних параметрів струмознімання для випробування контактних проводів і струмоприймачів різних конструкцій.
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.22.09 - Electrical Transport. - National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. The dissertation is devoted to solving actual scientific and practical task – development of resource-saving technologies rational of current collection by a city electric vehicle through the use of alternative materials and improved construction of a contact wire. Mathematical modeling of the wear of the parts and components of vehicles. The processes that occur in contact "pantograph-contact wire" and proved the possibility of application promising contact wires of the contact network of city electric transport. Developed the design of the device for physical modeling of main parameters of current collection for testing contact wires and current collectors of different designs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19875
Розташовується у зібраннях:05.22.09 "Електротранспорт"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2016_Skurikhin_Rozvytok_resursozber.pdf649,63 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.