Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20076
Title: Моделювання діяльності фахівця
Authors: Пономарьов, Олександр Семенович
Середа, Наталія Вікторівна
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: педагогіка вищої школи; підготовка фахівців; моделювання діяльності; професійна діяльність фахівця; соціальна діяльність фахівця; методичні рекомендації; контрольні роботи; питання до іспиту
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Пономарьов О. С. Моделювання діяльності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 58 с.
Abstract: Наведено навчальний матеріал з моделювання діяльності фахівця, методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, а також з контролю знань i виконання контрольних робіт. Містить тематику контрольних робіт з дисципліни та критерії їх оцінки. Призначено для магістрів денної та заочної форм навчання зі спеціальності "Педагогіка вищої школи".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20076
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponomarov_Modeliuvannia_diialnosti_2015.PDF902,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.