Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20395
Title: Психологія управлінської діяльності лідера
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Михайличенко, Валентина Євдокимівна
Грень, Лариса Миколаївна
Книш, Анастасія Євгенівна
Keywords: управлінська діяльність лідера; лідерський потенціал; лідерство; психологія управління; студентські групи; потенціал особистості; керівник-лідер; адаптивне управління; індивідуальний стиль управління; груповий взаємовплив
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Психологія управлінської діяльності лідера : навч.-метод. посібник : для магістрів денної та заочної форми навч. спец. 8.18010013 "Педагогіка вищої школи" / О. Г. Романовський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 42 с.
Abstract: Основною метою курсу "Психологія управлінської діяльності лідера" є формування уявлень про роль і зміст психологічного компонента управлінської діяльності лідера; діагностика й розкриття лідерського потенціалу, його активізація і формування у процесі навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0211-2535
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20395
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Psykholohiia_upravlinskoi.pdf723,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.