Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20652
Title: Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів
Other Titles: Factors of innovative development forming at power companies in the context of strategic approaches
Authors: Віхляєва, Світлана Іванівна
Лі, Чао
Keywords: стратегічний менеджмент; конкурентні переваги; фахівці; експерти; strategic management; competitive edges
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Віхляєва С. І. Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів / С. І. Віхляєва, Ч. Лі // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 125-129.
Abstract: Розглядаються особливості використання методології стратегічного менеджменту стосовно вирішення завдань інноваційного розвитку енергетичних кокомпаній. Досліджена еволюція форм і методів стратегічного управління. Узагальнено існуючі моделі й методи формування та реалізації інноваційних стратегій розвитку. Обгрунтовано те, що вдосконалення форм і методів стратегічного менеджменту стосовно формування інноваційного розвитку енергетичних компанії дозволить підвищити результативність цих процесів.
The features of strategic management methodology use are examined in relation to innovative development tasks decision at power companies. Еvolution of strategic management forms and methods is investigated. Generalized existent models and methods of innovative strategies forming and realization development. Stages and tasks of strategic management as an administrative process is certain. On the basis of strategic management positions, the generalized of elements, processes and conceptions forming consideration of innovative development at power companies is presented taking into account adaptation to the features of power companies innovative development.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20652
Appears in Collections:Вісник № 59
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2015_59_Vikhliaieva_Chynnyky.pdf591,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.