Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20700
Title: Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Байрачний, Борис Іванович
Трубнікова, Лариса Валентинівна
Девізенко, Олександр Юрійович
Keywords: гальваностегія; неодим; залізо; бор; покриття багатошарове; електроліз; патенти; винахід
Issue Date: 2010
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 92430 Україна, МПК (2009) С25D 3/56, C25D 5/10, C25D 7/00, C25D 3/02. Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB [Текст] / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова, О. Ю. Девізенко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a200912231 ; заяв. 27.11.2009 ; публ. 25.10.2010, Бюл. № 20, 2010 р. – 6 с.
Abstract: Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB з розчинів, що містять іони міді, нікелю і сполуки фосфору та амонію, який відрізняється тим, що нікель-мідне покриття осаджують у вигляді мультишарового покриття (Cu-Ni)/(Ni-Cu) з електроліту, що містить іони нікелю і міді у співвідношенні [Ni²⁺]:[Cu²⁺]=2÷10, сполуки фосфору та іони амонію - у вигляді амонію пірофосфорнокислого з концентрацією 180-450г/дм³, амонію хлориду і амонію гідроксиду з концентрацією 4-5г/дм³ до рН 8,2-8,7, при періодичній зміні густини струму від J₁=20-70А/м² протягом t₁=50- 90с до J₂=50-200А/м² протягом t₂=20-50с, на підшар, що наносять у розчині ванни уловлювання цього електроліту при рН розчину 9,0-9,5 і концентрації [Сu²⁺] менш ніж 1г/дм³, a [Ni²⁺] більш ніж 3г/дм³.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20700
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010_Maizelis_Patent_92430.pdf182,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.