Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20718
Title: Вплив співвідношення концентрацій сполук міді і нікелю на катодний процес в аміачно-пірофосфатному електроліті
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Байрачний, Борис Іванович
Трубнікова, Лариса Валентинівна
Keywords: електроосадження; поляризація; електрокристалізація
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Майзеліс А. О. Вплив співвідношення концентрацій сполук міді і нікелю на катодний процес в аміачно-пірофосфатному електроліті / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2010. – № 30. – С. 116-120.
Abstract: Представлені результати дослідження кінетичних закономірностей катодних процесів виділення нікелю й міді в змішаному пірофосфатно-аміачному розчині. Встановлено, що механізм виділення міді у розчинах, що мають концентрації сполук нікелю і міді при більшому значенні співвідношення, а також при осадженні на основу, що має більший вміст нікелю, відрізняється від механізму розряду міді в однойменних розчинах і на однойменної основі.
The kinetic laws of cathodic processes of nickel and copper electrodeposition in the mixed pirophosphateammoniac solution are studied. We examine the mechanism of copper electrodeposition in the solutions with different values of the Ni²⁺ and Cu²⁺ concentrations. We show that the growth of the ratio of these concentrations, as well as using the substrates with greater nickel content, leads to considerable changes in the copper deposition mechanism, as compared to the case of pure cupric solutions and copper substrates.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20718
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_30_Maizelis_Vplyv.pdf218,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.