Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20804
Title: Спосіб визначення складу покриття, що містять нікель і мідь
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Байрачний, Борис Іванович
Трубнікова, Лариса Валентинівна
Keywords: модель корисна; патент; хімія електроаналітична; розчинення селективне; електроліз
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 82251 Україна, МПК G01N 27/42 (2006.01), G01N 27/48 (2006.01). Спосіб визначення складу покриття, що містять нікель і мідь [Текст] / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2013 01872 ; заяв. 15.02.2013 ; публ. 25.07.2013, Бюл. № 14. – 5 с.
Abstract: Спосіб визначення складу покриттів, що містять нікель та мідь по кількості електрики в піках анодних вольтамперограм, отриманих в електроліті, що містить хлорид амонію, амінооцтову кислоту і має рН 10-11, при збільшенні швидкості розгортання потенціалів в інтервалі між піками розчинення міді й нікелю до 10-50 мВ/с. Зразок з покриттям перед завантаженням в електроліт з'єднують з мідною пластиною з покриттям нікель-мідним сплавом, що осаджений на надграничному струмі. При включенні анодної вольтамперограми пластину від'єднують і виймають з електроліту.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20804
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Maizelis_Patent_82251.pdf164,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.