Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20807
Title: Спосіб електроосадження мультишарового нікель-мідного покриття
Authors: Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Байрачний, Борис Іванович
Трубнікова, Лариса Валентинівна
Keywords: модель корисна; патент; гальваностегія; електроліт
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 82252 Україна, МПК C25D 3/36 (2006.01), C25D 3/56 (2006.01), C25D 3/58 (2006.01), C25D 5/10 (2006.01). Спосіб електроосадження мультишарового нікель-мідного покриття [Текст] / А. О. Майзеліс, Б. І. Байрачний, Л. В. Трубнікова ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2013 01873 ; заяв. 15.02.2013 ; публ. 25.07.2013, Бюл. № 14. – 6 с.
Abstract: Спосіб електроосадження мультишарового нікель-мідного покриття з електроліту, що містить іони міді, нікелю, пірофосфату і амонію, при періодичній зміні густини струму, перемішуванні, використанні комбінованих нікель-мідних анодів та електролізі у ванні уловлювання електроліту. Перемішування включають періодично, одночасно з осадженням шарів міді, а нікелеві аноди перед електролізом активують на катоді ванни уловлювання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20807
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Maizelis_Patent_82252.pdf170,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.